ที่อยู่บริษัท

สำนักงานใหญ่ / โรงงาน

บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
237 หมู่ 2 บ้านสาวเอ้ ต.หินเหล็กไฟ
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
  • โทรศัพท์: 0-4466-6592-3
  • โทรสาร : 0-4466-6596 ต่อ 103,131,152
  • อีเมล์ : IR@brr.co.th

สำนักงานกรุงเทพฯ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
128/77-78 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • โทรศัพท์: 02-216-5820-2
  • โทรสาร : 02-216-5823
  • อีเมล์ : IR@brr.co.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

เรายินดีและน้อมรับความคิดเห็น คำถามและข้อเสนอแนะของคุณ กรุณากรอกรายละเอียดของท่านลงในแบบฟอร์ม และทางเราจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของคุณโปรดปฏิบัติตามคำสั่ง Captcha ด้านล่าง ใช้เพื่อป้องกันการส่งแบบอัตโนมัติและการลดสแปม